Tektiet

Tektiet is een steen met buitenaardse energie, omdat deze is ontstaan na een meteorietinslag.

Het is een hele spirituele steen en bevordert spirituele en persoonlijke groei.

Tevens versterkt Tektiet je aura, waardoor energetisch afval ‘weggebrand’ wordt.

Het helpt bij het opruimen van bagage uit het verleden en hier lessen van te leren.

Het stimuleert om een positieve houding aan te nemen.

Spiritueel brengt het de chakra’s in balans,

bevordert telepathie en helderziendheid en helpt contact maken met andere werelden en dimensies.

Tektiet werkt koortsverlagend en heeft een positieve werking op de bloedsomloop en haarvaten.

Hun frequentie verruimt je bewustzijn, en ze helpen om deze op celniveau in het lichaam te integreren. Tevens versterkt Tektiet je aura, waardoor energetisch afval ‘weggebrand’ wordt. Tegenwoordig wordt door de meeste wetenschappers aangenomen dat Tektieten gestolde fragmenten van aardse gesteenten zijn, die na een inslag van een meteoriet smelten en worden weggeslingerd en vervolgens weer terug op aarde vallen. Tijdens de val stollen de stukken tot een glasachtige massa. Vaak vertoont het oppervlak van een Tektiet typische kenmerken die zijn ontstaan tijdens de val. Doordat Tektieten uit aards gesteente ontstaan, zijn ze rijk aan siliciumdioxide. Tektiet verbetert communicatie met andere werelden en stimuleert spirituele groei. Je kunt door de energie ervan in contact komen en communiceren met de frequenties van andere wezens van de hogere dimensies. Dit kan voor sterrenmensen en zij die verwantschap met buitenaardse entiteiten voelen aanvoelen als thuiskomen. Tektiet helpt om nare ervaringen los te laten, lessen uit het verleden te herinneren en oorzaken te transformeren. Hij helpt je inzien wie je werkelijk bent en bevordert je zelfacceptatie. Hij leert je je eigen ware zelf ontdekken en laat je inzien dat deze wereld van de derde dimensie slechts een illusie is die nodig is om te groeien in je eigen bewustzijn. Hij brengt chakra’s weer in balans en op het derde oog gelegd maakt het contact met andere dimensies, maar tevens verbindt hij je met de aarde. Hij brengt alles weer in balans en lijnt het met elkaar uit, opdat je weer completer mag worden in je eigen licht. Als je Tektiet bij je draagt kan deze het vibratieniveau van je aura verhogen, waardoor je paranormale gevoeligheid kan toenemen. Oude karmische stukken en dingen waar je onbewust van bent worden hiertoe aangeraakt en geheeld. Soms gaat het om heel oude stukken van galactische levens op de sterren of andere planeten, waar je in een andersoortige levensvorm incarneerde. Deze steen verbindt die lichtdelen van jezelf, die in af gescheidenheid verbleven weer met jezelf, waardoor het makkelijker wordt je hogere licht uit te dragen en te belichamen in deze aardse incarnatie. Hij versterkt de bio magnetische mantel om het lichaam. Brengt yin en yang in balans.