Anthofyliet

Antofyliet is een goede geleider van energie en is een uistekende steen om toegang te verkrijgen tot de Akasha kronieken. Apofyliet schept een bewuste verbinding tussen fysieke en spirituele gebieden. Deze spirituele steen zorgt voor helder zicht, stimuleert de intuïtie .Geestelijk heeft Apofyliet een kalmerende werking .Het is goed bij  stress, heft mentale blokkades en negatieve denkpatronen op . Het overwint angst en bezorgdheid. Op lichamelijk vlak is Apofyliet ondersteunend bij astma en andere ademhalingsaandoeningen. Tijdens een astma aanval kan Apofyliet het beste even op de borst gelegd worden. niet reinigen in water