De werking van  een piramide

Een piramide is een zeer krachtig hulpmiddel om gericht met energie te werken.

De top van de piramide trekt energie uit de kosmos aan die wordt afgegeven via de basis (onderkant) van de piramide.

Piramides hebben, alleen al door hun vorm, sterk genezende eigenschappen.

Ze doen de vitaliteit toenemen, kunnen pijn doen verdwijnen.

Bij migraine- of hoofdpijnklachten kan de piramide-energie zeer heftig en helend werken.

Eén of meerdere piramides onder het bed geplaatst kunnen bijzondere effecten teweeg brengen.

Sommige mensen kunnen door het sterke energieveld onder het bed de eerste paar nachten niet of nauwelijks slapen.

Heel snel echter volgt een betere nachtrust en verbetering van bepaalde klachten. Onder een waterbed past hij meestal niet, dan kun je ook de piramide boven het bed hangen.

 Ook op geestelijk vlak kunnen er dingen veranderen bij dagelijks gebruik van een piramide.

Latent aanwezige paranormale begaafdheid wordt door de piramide-energie versneld ontwikkeld en komt eerder naar buiten.

Wat je zou kunnen voelen door te werken met de piramide:

▲elektrische tintelingen

▲gevoel van warmte en bevrijding van spanningen

▲actievere dromen en kleur ervaringen

▲gevoel van gewichtsloosheid en ruimtelijke bewustzijn.

▲diepere meditatie en een gevoel van tijdsverstoring

Ook de nadelige gevolgen van een narcose verdwijnen sneller als men regelmatig onder de piramide zit of ligt of piramides onder het bed heeft staan.

Een betere nachtrust komt ook vaak voor, vooral bij kinderen, als de piramide onder het bed staat. Hier moet je de piramide op de hoogte van de navel onder het bed plaatsen.

Bij huiduitslag , jeuk en psoriasis zijn ook goede resultaten bereikt.

Bij mensen die latent hun paranormale begaafdheid hebben kan deze sneller ontwikkelen. De piramide-energie kan namelijk ook helpen bij het bewustzijn van de mens.